UOCMeet: Open Government

| Cap comentari

Open Government (oGov) és una nova manera de relació entre l’Administració Pública i els ciutadans, que es caracteritza per un contacte directe, transparent i interactiu entre ells. L’Administració Pública teixeix una conversa continuada amb els ciutadans per ajustar la presa de decisions a les seves necessitats i preferències, amb processos col·laboratius, oberts i transparents entre ciutadans i funcionaris.

Dos dels principis fonamentals són la transparència (proporcionar a l’exterior informació sobre si mateixa i els processos que duu a terme) i la interactivitat (facilitat amb la qual els usuaris poden accedir a la informació proporcionada pel govern i utilitzar-la). En aquest àmbit es desenvolupen dinàmiques com la participació directa o l’Open Data. De tot això vàrem conversar el 28 de març a les 19:00 a la seu de la UOC al 22@.

@jordigraells
Coordinador de Continguts i Innovació del Departament de la Presidència (Generalitat de Catalunya) i implicat en l’obertura de dades públiques i la presència de l’Administració autonòmica catalana a les xarxes socials. Ha publicat diversos treballs, com Innovar x Internet. Manual per a innovar serveis per Internet i participat en d’altres com: Treballa diferent. Xarxes corporatives i comunitats professionals i INprendedores, experiencias y reflexiones sobre el arte del intraemprendizaje dentro de las organizaciones.
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques i tècnic en Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques. Ha treballat a la seu anglesa de We Are Social, i actualment treballa a l’equip de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya. Està cursant el Màster de Societat de la Informació i el Coneixement de la UOC.

Deixa un comentari

Els camps obligatoris estan marcats amb *.